Framtida konsumtionsmönstret – ett konstant köptillstånd

I framtiden kommer allt och alla, från individer till den fysiska shoppingmiljön vara uppkopplade mot internet dygnet runt. Vi som konsumenter kan välja, betala och få varor och tjänster levererade var som helst, när som helst. Gränsen mellan online och offline kommer suddas ut.

Detta kommer att påverka alla delar av handeln och ställa höga krav på affärsmodeller , priser, lager, kundvård samt logistik. Utvecklingen ställer höga krav på specifikt logistik, där resan från beställning till leverans måste effektiviseras med förkortade ledtider, förbättrad kundkommunikation och samtidig hänsyn till miljöaspekten.

Försäljarnas roll förändras till att bli av en mer rådgivande karaktär i och med att fler väljer att sköta sina inköp över nätet. Tjänster inom främst kundkontakt och där uppbyggnad och bibehållande av relationen mellan kunden och företagen blir allt viktigare, samtidigt som krav på tillgänglighet dygnets alla timmar växer allt starkare. Det kan innebära att lagerarbetare kommer behöva arbeta i skift för att klara den ökade efterfrågan dygnets alla tider.

De fysiska butikerna får en utmaning med att optimera och se över sin verksamhet. Fastighetsägare och hyresgäster måste arbeta tillsammans för att skapa mötesplatser med en kombination av intressant innehåll och med sociala upplevelser.Förändrad lokalanvändning har redan börjat med minskade handelsytor för att istället gå mot ett ökat upplevelsekoncept med en mix av food and beverage. Skyltfönstrens betydelse kommer att öka ytterligare framöver och ledande varumärken likt Nike med flera har redan startat denna resa där vi inom en snar framtid kommer få se mer hos de större klädkedjorna.

Vi går en spännande framtid till mötes, där den som tar en aktiv roll i att driva utvecklingen framåt är den stora vinnaren – istället för att stå bredvid och se den ske.

// Malin Linde, VD för Nordier Leasing och Development