Fem vassa handelstrender

Viktor Hjelmqvist och Mikaela Åldstedt ger sina fem vassaste handelstrender som nytillträdda Portfolio Managers på Nordier. Tillsammans delar de på portföljen för Grosvenor Nordic som består av totalt sex kommersiella fastigheter i norden och arbetar tätt med ett team bestående av åtta personer. Teamet arbetar med att säkra upp portföljens fastigheter för framtiden genom att bistå med kompetens inom fastighetsutveckling, nyetablering och omförhandla befintliga hyresavtal samt att utveckla fastigheterna för framtiden.

Data is KING. Det blir allt viktigare att samla in data och kontinuerligt analysera butiksbesökarnas köpbeteenden, precis som e-handeln gör dagligen. Studier visar att butiksbesökare ser positivt på att lämna ifrån sig data gällande just köpbeteendet. Datan ligger sedan till grund för en kvalitativ köpupplevelse med hög konverteringsgrad, där alla parter spar tid då köpupplevelsen kan anpassas och skräddarsys från första stund. Data ger också retailers möjligheten att lokalanpassa sortimentet till det kunderna faktiskt efterfrågar.

Starka onlineportaler går offline och satsar på butiker i bra lägen på starka handelsplatser. De fysiska handelsplatserna väljs ofta utefter var de är geografiskt starka online. Intressant att nämna är att onlinehandeln också har att vinna på den fysiska butiken, tydliga exempel finns på att där en ny butik öppnar så ökar näthandeln för den aktören just i det geografiska området, samma effekt har om en fysisk butik lägger ner så minskar en stor andel av näthandeln i det området.”Rightsizing” av butikslokaler är en tydlig trend som växt sig allt starkare vilket innebär att varumärken bygger om sina butikslokaler efter den geografiska efterfrågan och omsättningsutveckling. Varumärkena studerar noga varje butiks kundkrets genom sin databas och bygger om butiken efter kundernas behov. Typiskt exempel är många kedjors satsning på avsmalnade citykoncept eller noga utvalda sortimenterbjudanden.

Generation Greta är på frammarsch! Kundernas medvetenhet har ökat och växt sig allt starkare då många sätter miljö framför pris. Efterfrågan kring varors historik och klimatpåverkan vid köp hänger starkt samman med att kunders strävan att handla mer hållbart.

De som har ett rejält försprång är de som varit skickliga på att kombinera online och offline utifrån ett proaktivt förhållningssätt och där de som enbart funnits offline och som idag funderar på att göra en onlinesattsning hänger efter, även om det alltid finns undantag.