Tuffa tider skapar möjligheter

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta skapar istället möjligheter för medvetna fastighetsägare att, med långsiktighet i fokus, omvandla ytor som varit avsedda för retail till andra typer av verksamheter. Målsättningen bör vara att skapa identitetsstarka och levande platser där även annat utbud än retail bidrar till kontinuerliga besök.

Vi ser fortsatt flera stora kontorssatsningar runt om i Sverige som byggs nära köpcentrum eller där det i området alternativt i fastigheten erbjuds butiker, restauranger, caféer och annan service. Detta borgar för att befintliga köpcentrum, med sitt breda utbud, har goda chanser till överlevnad och utveckling genom konvertering av retailytor.

Utöver restauranger och koncept inom upplevelsesegmentet har vi under en tid sett en ökad efterfrågan från aktörer inom vård och hälsa, som baserat på tillgängligheten, intresserar sig av köpcentrum. Vi ser nu även en ökad efterfrågan från olika kommunala verksamheter, skolor och förskolor. Dessa aktörer vill verka i ett sammanhang där det erbjuds ett stort utbud för både kunder och anställda. En annan stor fördel med köpcentrum är det så ofta kollektivnära läget som inte minst är en väldigt viktig aspekt för att attrahera talang.

Omställningen inom retail ger stora möjligheter för de som vågar satsa, tänka nytt och tänka om!