Årets hetaste trender för retail och handelsplatser

Försiktig optimism inom Retail

Vi befinner oss mitt i den stora omställningen som fysisk retail tvingats ta sig igenom och butiksdöd är ett uttryck som hörs allt  mer frekvent. Framförallt på grund av ökad konkurrens från e-handeln men också på grund av en betydligt mycket mer medveten slutkonsument. Retailers som under en längre tid dragits med vikande försäljningssiffror och utebliven lönsamhet har inte agerat i tid, och möjligheten att vända den negativa trenden på kort sikt är mer eller mindre obefintlig.

Omställningen ger samtidigt stora möjligheter för de som vågar satsa. Vi ser idag både befintliga och nya aktörer med en tydlig och genomarbetad framtidsplan gå mot strömmen med nya uppdaterade koncept i nya konstellationer med ökad servicenivå, tillgänglighetsmarknadsplatser etc. och som på så sätt plockar fler och fler marknadsandelar, både från on/offlineaktörer.

Fysisk handel står inför en rejäl utmaning, en sak är dock säker, den kommer att bestå, förändras, utvecklas och fortsatt vara en riktigt viktig del av totalaffären. Mer eller mindre integrerad med E-handeln. Kundfokus är A och O och kunden kommer således vara en om inte den största beslutsfattaren inom det här området.

Starka trender för år 2020

Korttidskontrakt/POP-UP har gått från att vara relativt ointressanta till raka motsatsen. Det hårda handelsklimatet som råder gör att retailers i större utsträckning öppnar upp för att testa sig fram på intressanta handelsplatser innan en fast etablering görs. Från fastighetsägarsidan ses nu fördelarna då intresset för handelsplatsen har alla förutsättningar att öka och vakansgraden sänkas, med en gemensam målsättning om långsiktighet.

Service är en annan trend som kommer starkt. Vi har de senaste åren sätt en ökad efterfrågan från aktörer inom vård och hälsa som baserat på tillgängligheten intresserar sig för handelsplatser. Där ser vi nu också en ökad efterfrågan från både kommuner, skolor och förskolor etc. Det kanske mest intressanta inom service är det retailers som tar sitt kunderbjudande ett steg längre och erbjuder servicerelaterade tjänster i samband med köp av produkterna. En tjänst som förutom höga marginaler (oftast) erbjuder ett mervärde och möjligheten att påverka kundnöjdheten hela vägen in i hemmet.

Många fastighetsägare koncentrerar sällanköpshandeln till gatuplan från att tidigare haft handeln fördelad på flera våningsplan. Detta för att skapa ytor att placera uppsökande verksamheter inom exempelvis service, vård och skola.

Vilka är vinnarna?

I slutändan är slutkonsumenten den stora vinnaren då kunderbjudanden och upplevelser utvecklas kontinuerligt för att tillgodose kundens behov. När det kommer till retailers är det tydligt att de absoluta vinnarna är de som tar till vara på alla tillgängliga nyckeltal och med ett otvivelaktigt fokus på vem kunden är anpassar sortimentet och tar faktabaserade beslut.

Hur skapar man en intressant och innovativ handelsplats?

Mixen av handel, service och upplevelser är en av nyckelfaktorerna för att väcka intresset hos nya och återkommande besökare. Även här är kundfokus otroligt viktigt, något vi tyvärr ser alldeles för lite utav. Var är köpcentrumens kundfokus i marknadsföringskampanjerna och på sociala medier? Är verkligen en artist rätt väg att gå för att främja regelbundna besök och ökad konsumtion?

Tillgänglighet, trygghet och serviceutbudet är också otroligt viktigt för att främja nya och befintliga besökare att besöka handelsplatsen kontinuerligt. Hur är parkeringen är utformad och känns handelsplatsen trygg under alla tider på dygnet? Detta är självklara frågor för fastighetsägaren att ställa sig likt frågan om handelsplatsen har ett utbud av service, mat och dryck som tilltalar målgruppen.