Fabian Malm, Auktoriserad fastighetsvärderare

EXAMEN FRÅN KTH, FASTIGHETSEKONOMI – 2018 FASTIGHETSMÄKLAREXAMEN, MAH – 2012, MASTER OF SCIENCE, FASTIGHETSEKONOMI

Vad har du för tjänst på Nordier?

Fastighetsvärderare.

Vad är det bästa med Nordier?

Flexibiliteten i arbetet, närheten till marknaden och kunderna.

Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb?

Konsultbranschen innebär ibland snabba svängar, det kan betyda att arbetet kan gå 0 från 100 väldigt snabbt. Då gäller det att vara både effektiv och strukturerad för att lösa uppgifterna på ett bra sätt.

Varför Nordier?

Nordier utgör en platt organisation där man arbetar i tighta team där tiden mellan idé och handling är kort. Detta gör att man som anställd har möjligheten att jobba nära kunden och leverera en produkt väl anpassad efter dennes behov.

Vad innebär +5% för dig?

Hårt arbete, lyhördhet och noggrannhet. Allt för att kunna leverera en väl genomarbetad produkt, skräddarsydd efter det kunden vill ha.