Nordier Property Advisors

  • Vi är aldrig bättre än vår senaste affär
  • Vad kan vi göra för dig?

Vi är Nordier

Nordier erbjuder kvalificerad rådgivning och deal-making för fastighetsägare, investerare och entreprenörer som är aktiva på den svenska fastighetsmarknaden. Vi är en boutiqefirma vars approach framförallt kännetecknas av att våra seniora partners alltid är hands-on och djupt involverade i våra projekt. Det gör skillnad. Vi arbetar alltid i små team, är snabba, lösningsorienterade och har ett engagemang utöver det vanliga. Välkommen till Nordier!

 

Vårt DNA

 Vår senaste årsredovisning!

  

 

 Nordier samarbetar med barnrättsorganisationen Maskrosbarn

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar aktivt för att ge barn, som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk, förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid. Sedan 2005 bedriver Maskrosbarn stödarbete och för fram barns perspektiv gentemot myndigheter och beslutsfattare.

 

Maskrosbarn erbjuder många olika stödverksamheter, bland annat läger på alla skollov. På ett läger, som är helt gratis för barnen, blandas lek och roliga aktiviteter med enskilda stödsamtal och samtalsgrupper. Barnen har möjlighet att delta i lägerverksamheten i tre eller fyra år och har samtidigt och därefter möjlighet att få stöd på andra sätt.

 

Läs gärna mer om Maskrosbarn på www.maskrosbarn.org

 

40 000
Antal uthyrda kvadratmeter år 2015
11 000
Transaktionsvolym msek 2015
39 875
Ringda telefonsamtal
Redo för nästa steg? Kontakta oss »
  • Nordier har förmågan att hitta affärer där ingen annan gör det. Jan Persson, ordförande Kilenkrysset
  • Vi uppskattar enkelheten, affärsmässigheten och den raka dialogen när vi jobbar med Nordier. Magnus Edlund, VD Stenvalvet
  • Det som vi uppskattar är det personliga engagemanget, affärsmässigheten och drivet i att komma framåt även i dom små detaljerna. Magnus Fagerström, VD Centrumfastigheter Norrtälje

Våra tjänster

Nordierkoncernen omfattar tre olika affärsområden: Transaktion, Värdering samt Uthyrning & Utveckling. Tillsammans har vi både kunskapen, bredden och djupet att agera över fastighetsaffärens hela spann. Bland våra uppdragsgivare finner vi både fastighetsägare, investerare och nyttjare. Vi hjälper dem med transaktioner, värderingar, analyser samt hyresrelaterade frågor och kreativa processer.

Transaktioner
FASTIGHETSTRANSAKTIONER - FÖRETAGSFÖRVÄRV - STRATEGISK RÅDGIVNING

Nordiers transaktionsteam består av personer med olika bakgrund inom fastigheter, ekonomi, finans och försäljning. Med vår breda kompetens kan vi skapa intressanta affärer för våra kunder på den svenska fastighetsmarknaden. Vi är snabbfotade och vårt sätt att arbeta kännetecknas av ett starkt engagemang och mycket god genomförandeförmåga. Vi värdesätter långsiktiga relationer vilket innebär att vi alltid ger hundraprocentigt engagemang oavsett typ eller storlek på affär.

Säljrådgivning:
Vi agerar som rådgivare och projektledare vid olika typer av fastighetstransaktioner såsom försäljningar av styckefastigheter, större fastighetsbestånd och byggrätter. Vi är aktiva i alla olika fastighetssegment och genomför affärer över hela Sverige.

Köprådgivning:
Vi bistår köpare vid fastighetsförvärv med genomlysning av potentiella affärer, förhandling och slutförande för att på bästa sätt tillvarata dennes intressen. Nordiers investeringsrådgivning avser alla typer av fastighetsslag.

Strategisk rådgivning:
Hur optimerar du ditt fastighetsbestånd? Söker du expansionskapital till ditt fastighetsbolag? Nordier jobbar med strategisk rådgivning utifrån dina förutsättningar och dina frågeställningar.

Värdering
STYCKEFASTIGHETER - PORTFÖLJER - KOMPLEXA ANALYSER

En omsorgsfull värdering är viktig för att du ska göra goda investeringar. Banker och fastighetsägare anlitar oss för värdering av samtliga typer av fastigheter. Detta för att våra auktoriserade fastighetsvärderare har gedigen kunskap om Sveriges fastighetsmarknad och om den aktuella marknaden. Det betyder att vi alltid vet vad din fastighet är värd i rådande marknad. Nordier värderar fastigheter för cirka 10 miljarder kronor varje år. Vi är godkända och uppskattade av samtliga större svenska banker.

Bankvärdering:
Nordier har specialiserat sig på att utföra bankvärderingar av hög kvalité utifrån bankernas önskemål. Värderingarna är mer omfattande och vi redovisar tydligare hur och varför vi åsatt marknadsvärdet än den svenska normen för bankvärdering. Detta innebär att vi uppskattas av de svenska bankerna, vilket våra kunder ofta vittnar om.

Bokslutsvärdering:
Nordier utför värderingar inför bokslut av olika omfattningar. Vi har utfört fullständiga bokslutsvärderingar åt kunder så som Lönnbacken, Wallfast, Backahill med flera men även förenklade desktopvärderingar åt ett antal aktörer.

Specialiserade analyser:
Hur ser bostadsbehovet ut inom ett visst område? Hur kan värdet för obebyggd mark förändras av ett nytt infrastrukturprojekt? Vad är min fastighet/lokal bäst lämpad för? Vad är marknadshyran/ vakansgraden i ett speciellt område? Nordiers värderingspersonal, tillsammans med kunskapen som finns inom Nordiers övriga affärsområden, är mycket kompetenta att hjälpa dig med just den analys du har behov av.

 

Våra allmänna villkor

Uthyrning & Utveckling
UTHYRNING - OMFÖRHANDLING - EXPLOATERING - RÅDGIVNING

Nordiers team för Uthyrning & Utveckling har djup erfarenhet av strategier, rådgivning och genomförande inom fastighetssektorns hela bredd. Våra konsulter behärskar alla typer av lokaler inom handel, kontor och logistik/industri. Vi är väl insatta i aktuella marknadstrender och vet vad marknaden efterfrågar. Vårt arbetssätt är kreativt och drivande och vi söker alltid efter en optimal lösning för Ditt läge.

Retail:
Oavsett om det gäller en espressobar i cityläge eller en framtida handelsplats så hjälper vi dig att hitta rätt. Analys och utförande av rätt hyresgäst, rätt butiksmix och rätt hyresnivå. Vi erbjuder rådgivning inför förvärv, uthyrning, analysarbete samt utveckling av handelsplatser och stadskvarter. Vi breddar ert kontaktnät genom nya retailers, restauratörer och servicekoncept.

Kontor:
För dig som fastighetsägare erbjuder vi hjälp med uthyrning och utveckling av kontorslokaler. Förutom sedvanlig uthyrning kan vi hjälpa till med strategier och handlingsplaner för koncept och projekt. För dig som är nyttjare av kontorslokaler bistår vi med rådgivning och konkreta lösningar genom att hitta nya lokaler samtidigt som vi avvecklar eller hyr ut er nuvarande. Ta hjälp av oss i hela processen eller i valda delar.

Industri & Logistik: 
Vi är specialister på att identifiera och kreera möjligheter och lösningar inom logistik. Med analysen och erfarenheten i grunden skapar vi den bästa affären för just Ditt läge. Vi erbjuder rådgivning inför köp, uthyrning, försäljning eller utveckling av logistikfastigheter. Samtidigt kan vi hjälpa till med omförhandling och etablering för enstaka enheter eller större uppdrag.

 

  • Vår värdegrund är att alltid stå på tå och göra vårt yttersta
  • Vår kunskap och erfarenhet sträcker sig över hela Sverige
  • Vi har ett omfattande kontaktnät och ett starkt track record

Kontakta oss

Kontor

Stockholm

Stockholm

Hamngatan 15
111 47 Stockholm

+46 8 611 59 00

Hämta kontaktkort

Malmö

Malmö

Gustav Adolfs torg 10A
211 39 Malmö

+46 8 611 59 00

Hämta kontaktkort

Transaktion

Mikael Wilton

Mikael Wilton

VD och Partner

+46 767 60 64 27

Hämta kontaktkort

Olof Rotbring

Olof Rotbring

Partner

+46 703 82 57 82

Hämta kontaktkort

Anna-Carin Telin

Anna-Carin Telin

Partner

+46 703 76 26 06

Hämta kontaktkort

Tobias Magnussen

Tobias Magnussen

Partner

+46 735 07 51 58

Hämta kontaktkort

Kent Edh Jansen

Kent Edh Jansen

+46 703 70 10 00

Hämta kontaktkort

Fredrik Angelin

Fredrik Angelin

Reg. Fastighetsmäklare

+46 703 57 34 91

Hämta kontaktkort

Pegah Abedini

Pegah Abedini

Reg. Fastighetsmäklare

+46 735 03 51 21

Hämta kontaktkort

Susanna Gunnå

Susanna Gunnå

+46 761 75 00 46

Hämta kontaktkort

Fredrik Widén

Fredrik Widén

+46 708 43 31 38

Hämta kontaktkort

Fredrik Elfsberg

Fredrik Elfsberg

+46 702 48 20 78

Hämta kontaktkort

Felix Pettersson

Felix Pettersson

+46 736 23 51 72

Hämta kontaktkort

Uthyrning & Utveckling

Magnus Hammar

Magnus Hammar

VD och Partner

+46 705 13 25 90

Hämta kontaktkort

Mikael Wessblad (Fd. Karlsson)

Mikael Wessblad (Fd. Karlsson)

Projektledare och Partner

+46 725 18 17 50

Hämta kontaktkort

Cecilia Carlstedt

Cecilia Carlstedt

Projektledare

+46 739 20 10 43

Hämta kontaktkort

John Larsson

John Larsson

Projektledare

+46 761 06 99 90

Hämta kontaktkort

Danne Kullerstrand

Danne Kullerstrand

Projektledare

+46 707 50 01 36

Hämta kontaktkort

Victor Estwall

Victor Estwall

Analytiker

+46 704 41 41 34

Hämta kontaktkort

Clarence Reuterswärd

Clarence Reuterswärd

+46 706 69 75 06

Hämta kontaktkort

Värdering

Tomas Nyström

Tomas Nyström

Partner

+46 761 75 00 49

Hämta kontaktkort

Gustav Stegfeldt

Gustav Stegfeldt

+46 70 454 21 32

Hämta kontaktkort

Renée Huuva

Renée Huuva

+46 762 47 20 78

Hämta kontaktkort

Fabian Malm

Fabian Malm

+46 735 00 89 79

Hämta kontaktkort

Marknad & PR

Sanna Buckhöj

Sanna Buckhöj

Marknadsansvarig och AD

+46 73 091 41 11

Hämta kontaktkort

Ekonomi & Administration

Maria Hanna

Maria Hanna

Ekonomi

+46 704 59 29 42

Hämta kontaktkort

Louvisa Forsell

Louvisa Forsell

Mood Manager

+46 737 71 12 19

Hämta kontaktkort

Välkommen att ta kontakt med oss för att se hur vi kan hjälpa dig med din nästa affär!


Våra lediga lokaler

Sortera: Inkommet Storlek Ort

Nyheter

2017-04-04
Sölvedals Förvaltnings AB utökar sitt bestånd i Kristianstad

Genom bolagsförvärv har Sölvedals Förvaltnings AB förvärvat fastigheten CJF Ljunggren 8 i centrala Kristianstad från Bosses Färg i Kristianstad  AB.…

Läs mer »
2017-03-30
Nordier rådgivare vid försäljning av ÖoB Fastighet i Katrineholm

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har förvärvat fastigheten Barken 25 i Katrineholm. Barken 25 tillträddes 30/3 2017 och har en uthyrbar yta på 3 210…

Läs mer »
2017-02-27
Nordier rådgivare i sale lease back affär i Uppsala

Genom bolagsförvärv har Stendörren Fastigheter AB förvärvat fastigheten Uppsala, Librobäck 18:1 från Smartab. Det underliggande fastighetsvärdet upp…

Läs mer »
2017-03-06
Rikshem förvärvar samhällsfastighet i Umeå

Förvärvet sker genom bolag och säljare är Seniorhusen Sverige AB. Fastigheten har en total area om cirka 3 500 kvm och innehåller 48 lägenheter samt…

Läs mer »
2016-12-19
Heimstaden gör ytterligare ett kompletterande förvärv i Ystad

Heimstaden har idag undertecknat avtal om förvärv av 13 stycken fastigheter i Ystad som ägs av Brogripen. Beståndet består av totalt 449 stycken bos…

Läs mer »

Karriär

Nordier är ett expansivt, partnerägt konsultbolag. Sedan starten 2008 har vi vuxit till dagens 25 medarbetare. Nordier erbjuder kvalificerad rådgivning för fastighetsägare, investerare och entreprenörer aktiva på den svenska fastighetsmarknaden. Vi är en av de yngsta fastighetskonsulterna i branschen och har höga ambitioner för framtiden!

Hos Nordier erbjuds Du möjligheten att vara delaktig och involverad i alla skeden av en affär, oavsett om det gäller transaktion, värdering eller uthyrning och utveckling. Våra kunder finns över hela landet och vi hjälper dem att köpa – sälja – utveckla – värdera och att hyra ut. Det är engagemanget och det höga kravet på kvalitet som är vår styrka. 

Nordier växer och vi är alltid på jakt efter nya kollegor. Skicka in ditt CV till work[at]nordier.se

 

 

Redo för nästa steg? Kontakta oss »